Świadczone usługi:

Mapy do celów projektowych

Uzgodnienia ZUD (sieci, przyłączy)

Inwentaryzacje budynków

Inwentaryzacje dróg

Inwentaryzacje przyłączy

Wznowienia granic

Podziały nieruchomości

Rozgraniczenia

Dokumentacje do celów prawnych

Nietypowe pomiary ( kontrolne) dla zleceniodawcy